Prijava ili Registracija besplatno!
ļ»æ ļ»æ web dizajn srbija
DobrodoÅ”li na zvaničnu internet prezentaciju Sindikata MaÅ”inovođa! | Danas je:
Nakon 130 god, Ƅ†uprija "izbaƄena" sa Koridora 10
Datum 15/02/2016 08:18  Autor medja  Hitova 727  Jezik Global
 Ć…Ā½elezniƄka stanica u Ƅ†upriji koja je ostala na sporednom koloseku na "Koridoru 10", traƅĀ¾i od ƅĀ½eleznice Srbije da bude ƅĀ¾eleniƄki i drumski "Kargo centar".
 Foto: Tanjug

 

 

DvokoloseƄna pruga Gilje-ParaƄ‡in, projektovana za brzine vozova do 160,2 kilomatara na sat. Izgradila ju je Italijanska firma "Italiana costruzioni CAF" sa podizvodjaƄima iz Srbije, sredstvima kredita Evropske investicione banke. Investitor je J.P ƅĀ½eleznice Srbije. U okviru projekta izgradnje ove deonice pruge u toku je i rekonstrukcija stanice u Ƅ†upriji.

Stanica Ƅ†uprija je posle 130 godina pruge Beograd - Niš, izgradnjom nove dvokoloseƄne pruge Gilje-ParaƄ‡in ostala na sporednom koloseku.

"Naša inicijativa naišla je na razumevanje, kod rukovodstva ƅĀ½eleznice Srbije", izjavio je predsednik opštine Ƅ†uprija Ninoslav EriƄ‡.

"Na sastanku rukovodstva opštine i ƅĀ¾eleznice kome je prisustovao i generalni direktor ƅĀ½eleznice Srbije Miroslav StojƄiƄ‡, ocenjeno je da je osnivanje Kargo centra u Ƅ†upriji u obostranom interesu, a kada se interesi poklope onda se lakše dolazi do rešenja", rekao je EriƄ‡, saopštila je Informativna sluƅĀ¾ba Skupštine opštine.

Izgradnja ƅĀ¾elezniƄkog i drumskog "Kargo centra" u interesu je opštine, a ƅĀ½eleznica tu ima svoje kapacitete, postoji poseban industrijski kolosek, a "Krago centar" Ƅ‡e znatno olakšati poslovanje špediterima Ƅitavog regiona, ocenio je EriƄ‡.

Završetkom izgradnje deonice dvokolosecne pruge Gilje-ParaƄ‡in, kojom saobraƄ‡aju vozovi od novembra prošle godine, u stanicu u Ƅ†upriju ulaze samo lokalni vozovi i vozovi namenski za potrebe privrede Ƅ†uprije.

Sav meƄ‘unarodni transportni i putniƄki saobraƄ‡aj se odvija novosagraƄ‘enom dvokoloseƄnom prugom Jagodina-Gilje-ParaƄ‡in, koja ne prolazi kroz stanicu u Ƅ†upriji, a Ƅ†uprija je sa ParaƄ‡inom povezana "posebnim, treƄ‡im, kolosekom".

EriƄ‡ tvrdi da je "zbog propusta nekadašnje opštinske administracije Ƅ†uprija ostala bez ƅĀ¾elezniƄke stanice, a deo najkvalitetnijeg poljoprivrednog zemljišta je preseƄen novom prugom i uglavnom nedostupan".

Nema komentara.