Prijava ili Registracija besplatno!
  web dizajn srbija
Dobrodošli na zvaničnu internet prezentaciju Sindikata Mašinovođa! | Danas je:
Usvojene izmene zakona o železnicama i bezbednosti na radu
Datum 04/11/2015 08:57  Autor medja  Hitova 1453  Jezik Global
 Skupština Srbije usvojila je izmene zakona o železnici i o bezbednosti i interoperabilnosti železnice, izmene Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, kao i Zakon o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti.Skupština Srbije usvojila je izmene zakona o železnici i o bezbednosti i interoperabilnosti železnice, izmene Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, kao i Zakon o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti.
Usvojene izmene zakona o železnicama i bezbednosti na radu

 Izmene zakona o železnici i o bezbednosti i interoperabilnosti železnice za cilj imaju poboljšanje efikasnosti železničkog sistema, njegovo integrisanje u tržište transportnih usluga, integraciju srpskih železnica u sistem EU, ali i poboljšanje bezbednosti u tom sektoru.

Izmenama Zakona o železnici uvedeni su podsticaji za železničke prevoznike i upravljače infratrukture za smanjenje poremećaja i poboljšanje efikasnosti mreže. Predviđena je liberalizacija železničkog saobraćaja, budući da će operaterima biti dostupna svaka deonica na kojoj se odvija saobraćaj.

Izmene Zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice za osnovni cilj imaju obezbeđivanje razvoja i unapređivanja bezbednosti na železnicama i poboljšanje pristupa tržištu železničkih transportnih usluga putem izmena pojedinih nadležnosti Direkcije za železnice.

Aktom se usagalašavaju radna vremena voznog osoblja koje redovno učestvuje u interoperabilnom prekograničnom saobraćaju sa radnim vremenima u zemljama EU.

Izmenama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu propisana je, pored ostalog, obaveza poslodavca da odmah od nastanka, usmeno i u pismenoj formi prijavi nadležnoj inspekciji rada izvođenje radova radi otklanjanja velikih kvarova ili havarija na objektu, koji mogu da ugroze funkcionisanje tehničko-tehnoloških sistema ili obavljanje delatnosti.

Bitna novina kod organizovanja poslova bezbednosti i zdravlja na radu je mogućnost da poslove bezbednosti i zdravlju na radu poslodavac može obavljati sam u određenim manje rizičnim delatnostima, ako ima do 20 zaposlenih i nije dužan da ima položen stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu.

Zakonom o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti posebno je uređena zaštita maloletnih lica, time što se zabranjuje upućivanje zaposlenih mlađih od 18 godina, osim kada je zakonom drugačije određeno, a zabranjeno je i ustupanje zaposlenih stranom licu kog koga je upućeno na rad ili nekom drugom stranom licu.

Nema komentara.