Prijava ili Registracija besplatno!
  web dizajn srbija
Dobrodošli na zvaničnu internet prezentaciju Sindikata Mašinovođa! | Danas je:
Usvojene izmene zakona o železnicama i bezbednosti na radu
Datum 04/11/2015 08:57  Autor medja  Hitova 1438  Jezik Global
 Skupština Srbije usvojila je izmene zakona o železnici i o bezbednosti i interoperabilnosti železnice, izmene Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, kao i Zakon o uslovima za upuÄivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti.Skupština Srbije usvojila je izmene zakona o železnici i o bezbednosti i interoperabilnosti železnice, izmene Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, kao i Zakon o uslovima za upuÄivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti.
Usvojene izmene zakona o železnicama i bezbednosti na radu

 Izmene zakona o železnici i o bezbednosti i interoperabilnosti železnice za cilj imaju poboljšanje efikasnosti železniÄkog sistema, njegovo integrisanje u tržište transportnih usluga, integraciju srpskih železnica u sistem EU, ali i poboljšanje bezbednosti u tom sektoru.

Izmenama Zakona o železnici uvedeni su podsticaji za železniÄke prevoznike i upravljaÄe infratrukture za smanjenje poremeÄaja i poboljšanje efikasnosti mreže. PredviÄena je liberalizacija železniÄkog saobraÄaja, buduÄi da Äe operaterima biti dostupna svaka deonica na kojoj se odvija saobraÄaj.

Izmene Zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice za osnovni cilj imaju obezbeÄivanje razvoja i unapreÄivanja bezbednosti na železnicama i poboljšanje pristupa tržištu železniÄkih transportnih usluga putem izmena pojedinih nadležnosti Direkcije za železnice.

Aktom se usagalašavaju radna vremena voznog osoblja koje redovno uÄestvuje u interoperabilnom prekograniÄnom saobraÄaju sa radnim vremenima u zemljama EU.

Izmenama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu propisana je, pored ostalog, obaveza poslodavca da odmah od nastanka, usmeno i u pismenoj formi prijavi nadležnoj inspekciji rada izvoÄenje radova radi otklanjanja velikih kvarova ili havarija na objektu, koji mogu da ugroze funkcionisanje tehniÄko-tehnoloških sistema ili obavljanje delatnosti.

Bitna novina kod organizovanja poslova bezbednosti i zdravlja na radu je moguÄnost da poslove bezbednosti i zdravlju na radu poslodavac može obavljati sam u odreÄenim manje riziÄnim delatnostima, ako ima do 20 zaposlenih i nije dužan da ima položen struÄni ispit o praktiÄnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu.

Zakonom o uslovima za upuÄivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti posebno je ureÄena zaštita maloletnih lica, time što se zabranjuje upuÄivanje zaposlenih mlaÄih od 18 godina, osim kada je zakonom drugaÄije odreÄeno, a zabranjeno je i ustupanje zaposlenih stranom licu kog koga je upuÄeno na rad ili nekom drugom stranom licu.

Nema komentara.