Prijava ili Registracija besplatno!
ļ»æ ļ»æ web dizajn srbija
DobrodoÅ”li na zvaničnu internet prezentaciju Sindikata MaÅ”inovođa! | Danas je:
PredviƄ‘eno i izmeƅĀ”tanje pruge iz centra Kragujevca
Datum 06/09/2015 21:01  Autor medja  Hitova 855  Jezik Global
 Pruga Lapovo–Kraljevo koja, preko Kragujevca, vodi prema Kosovu, biƄ‡e uvrštena na mapu ƅĀ¾elezniƄkih koridora zapadnog Balkana, potvrƄ‘eno je, kao što je naš list i najavljivao, na nedavnom Balkanskom forumu u BeƄu.


 Na prošlomeseƄnom skupu lidera balkanskih zemalja, uz prisustvo vodeƄ‡ih zvaniƄnika Evropske unije zakljuƄeno je, pored svega ostalog, i da Ƅ‡e u okviru rekonstrukcije Ibarskog pravca, trasa od Lapova do Kraljeva biti elektrifikovana, a pruga izmeštena iz centra Kragujevca, što je višedecenijska ƅĀ¾elja ƅĀ¾itelja šumadijske prestonice.

Iz Ministarstva graƄ‘evinarstva, saobraƄ‡aja i infrastrukture Vlade Srbije u kragujevaƄku gradsku upravu, nakon Balkanskog foruma, stigla je najava elektrifikacije deonice od Lapova do Kraljeva, u okviru rekonstrukcije pravca prema Kosovskoj Mitrovici, vredne 200 miliona evra.

ƄŒlan Gradskog veƄ‡a za prostorno planiranje, urbanizam i izgradnju Veroljub TrifunoviƄ‡, na osnovu razgovora sa nadleƅĀ¾nima u tom ministarstvu, smatra da je realizacija tog projekta izvesna. Kragujevac Ƅ‡e, prema njegovim reƄima, insistirati kod nadleƅĀ¾nih da se kompletna dokumentacija vezana za realizaciju projekta pripremi što pre.

Iako se radi o drƅĀ¾avnom projektu, uloga lokalnih institucija biƄ‡e kljuƄna, jer treba da se pronaƄ‘e odgovarajuƄ‡e rešenje za izmeštanje pruge iz gradskog jezgra, rekao je TrifunoviƄ‡ juƄe lokalnim medijima.

Istakao je, pritom, da Ƅ‡e uz rekonstrukciju magistralnog ƅĀ¾elezniƄkog pravca kroz Šumadiju i njegovo pozicioniranje na mapi koridora zapadnog Balkana, kao dela evropske mreƅĀ¾e, u planovima nadleƅĀ¾nog Ministarstva, Kragujevac, do kraja godine, u Prostornom planu Srbije ponovo dobiti status grada od meƄ‘unarodnog znaƄaja i regionalnog centra, kakav imaju Novi Sad i Niš. 


Ispunjavanje jedne od obaveza prema Fijatu

 

Najavljena elektrifikacija pruge Lapovo–Kragujevac, olakšaƄ‡e i ubrzaƄ‡e transport Fijatovih automobila proizvedenih u Kragujevcu do Luke Bar. Više od 90 odsto automobila iz Kragujevca do Luke Bar stiƅĀ¾e ƅĀ¾elezniƄkim kompozicijama, koje relaciju do Kraljeva, odnosno ukljuƄenja na prugu Beograd – Bar, sada prelaze brzinom od nekoliko desetina kilometara na sat.

Nema komentara.