Prijava ili Registracija besplatno!
  web dizajn srbija
Dobrodošli na zvaničnu internet prezentaciju Sindikata Mašinovođa! | Danas je:
Železnice seku sve "dodatne aktivnosti"
Datum 01/06/2015 20:23  Autor medja  Hitova 1767  Jezik Global
 Å½eleznica Srbije usvojila je plan uštede za 2015. godinu prema kom Äe rashodi biti za dve milijarde i 87 miliona dinara manji nego u prošloj godini.
Foto: Beta/AP

 Kako su istakli iz Železnica, prošlogodišnji troškovi na pozicijama gde Äe biti ostvarene uštede iznosili su 17,9 milijardi dinara, dok Äe u ovoj godini biti 15,8 milijardi dinara. Ukupni poslovni rashodi Želenica Srbije u 2014. bili su oko 24 milijarde dinara.

"Plan ušteda Železnica Srbije ima za cilj, pored ostalog, praÄenje realizacije mera štednje i postignutih efekata u svim segmentima i organizacionim delovima poslovanja železnice", rekao je generalni direktor tog preduzeÄa Miroslav StojÄiÄ. 

Prema planu ušteda rashodi za zarade biÄe manji za oko 860 miliona dinara za bruto primanja i 175 miliona za doprinose na teret poslodavca, navodi se i dodaje da Äe te uštede, koje Äine blizu 50 odsto od ukupnog smanjenja troškova, biÄe ostvarene zbog velikog odliva zaposlenih tokom 2014, kada je broj zaposlenih smanjen za 969. 

Otpremnine i izdvajanja za pomoÄ zaposlenima biÄe za oko 111 miliona dinara manja u ovoj godini, što je više od pet odsto od ukupno planirane uštede za ovu godinu. Iznos za otpremnine za odlazak u penziju smanjen je za 87 miliona dinara, jer Äe ove godine po zakonu u penziju otiÄi 85 zaposlenih,navodi se u saopštenju. Železnice Srbije imaju oko 18.000 zaposlenih. 

Smanjenje troškova elektriÄne energije od 238 miliona dinara planirano je na osnovu novog ugovora sa Elektroprivredom Srbije (EPS) prema kome se za kilovat Äas plaÄa 4,939 dinara umesto sedam dinara koliko je železnica do septembra prošle godine izdvajala, pošto je bila na rezervnom snabdevanju, dodaje se. 

Srpske železnice Äe ove godine na troškovima kazni, šteta i penala zbog odšetnih zahteva pojedinih izvoÄaÄa radova na železniÄkim projektima uštedeti oko 135 miliona dinara, a na rashodima po osnovu "ispravke greške" iz ranijih godina više od 118 miliona. 

Železnice Srbije su navele da planirane uštede za ovu godinu ukljuÄuju manje troškove za gorivo za automobile, naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, troškove za službena putovanja, za zakup poslovnog prostora, nabavku usluga od zavisnih preduzeÄa. 

IstiÄe se da je ove godine predviÄeno je i smanjenje ili ukidanje donacija za humanitarne, sportske, kulturne, zdravstvene, obrazovne, nauÄne i verske namene.

 

Nema komentara.