Prijava ili Registracija besplatno!
ļ»æ ļ»æ web dizajn srbija
DobrodoÅ”li na zvaničnu internet prezentaciju Sindikata MaÅ”inovođa! | Danas je:
KoƄnice na doradu
Datum 19/03/2015 13:44  Autor medja  Hitova 1827  Jezik Global
 "Štadlerove" kompozicije, koje su nabavile "ƅĀ½eleznice Srbije", ne ispunjavaju jedan od parametara. Zaustavna putanja prilikom koƄenja 350 metara duƅĀ¾a
 Ilustracija VN

 JOŠ minimum tri meseca novi "Štadlerovi" vozovi, koje je švajcarski proizvoƄ‘aƄ isporuƄio "ƅĀ½eleznicama Srbije", neƄ‡e biti u saobraƄ‡aju. Ove kompozicije,"pale" su na - koƄnicama.

Testiranje koƄionog sistema novih elektromotornih garnitura obavljeno je na probnom poligonu Faurei u Rumuniji. NezvaniƄno, problem je što se pri brzini od 120 kilometara na sat koƄenjem "Štadlerov" voz zaustavlja tek za 1.050 metara iako bi trebalo da to bude svega 700. U "ƅĀ½eleznicama" kaƅĀ¾u da su potrebna dopunska ispitivanja protivklizne zaštite.

- Prilikom ispitivanja protivklizne zaštite koƄionih sistema u novim elektromotornim "Štadlerovim" garniturama pri brzinama od 120 kilometara na sat, jedan od parametara nije ispunio propise MeƄ‘unarodne ƅĀ¾elezniƄke unije UIC - zvaniƄan je odgovor "ƅĀ½eleznica Srbije". - To nije ništa neuobiƄajeno kada novi voz izaƄ‘e iz fabrike. Zato se ispitivanja i obavljaju. Prvi rezultati ispitivanja mogu se Ƅak oceniti i kao veoma dobri. Ispitivanje Ƅ‡e biti ponovljeno, kako bi svi parametri ispunili propise Unije.

U Ministarstvu saobraƄ‡aja pojašnjavaju da jedan od šest ocenjivanih rezultata - kriterijum minimalnog klizanja osovinskog sklopa za brzinu od 120 kilometara na sat, nije zadovoljio uslove po UIC 541-05, zbog Ƅega Ƅ‡e ispitivanje biti ponovljeno. Jer, zahtev za dozvolu za ukljuƄivanje u saobraƄ‡aj ovih vozova se ne podnosi dok svi kriterijumi nisu usklaƄ‘eni sa standardima MeƄ‘unarodne ƅĀ¾elezniƄke unije.

- Potrebna je dodatna optimizacija sistema protivklizne zaštite kao i ponavljanje ispitivanja sve do postizanja zadovoljavajuƄ‡ih rezultata u skladu sa navedenim normama - istiƄu u Ministarstvu. - BuduƄ‡i da je reƄ o novim vozovima koji su upravo izašli iz fabrike, nije neuobiƄajeno da postoje odreƄ‘ena odstupanja od propisanih standarda, zbog Ƅega se ispitivanja i rade. Cilj ovakvih testova je upravo da se pre puštanja u rad karakteristike rada vagona usaglase sa propisanim standardima i da proizvoƄ‘aƄ garantuje bezbednost saobraƄ‡anja voza sa ovakvim sistemom.

Ove kompozicije trebalo je da budu na srpskim prugama kako je najavljeno još na jesen prošle godine.

Tagovi vozovi
Danilo
Pitam se kakve veze ima protivklizna zastita sa kocenjem. Koliko znam protivklizna zastita je sistem koji onemogucava proklizavanje tocka pri naglim povecanjima vucne sile tj. pri polasku voza.
21
Mar