Prijava ili Registracija besplatno!
  web dizajn srbija
Dobrodošli na zvaničnu internet prezentaciju Sindikata Mašinovođa! | Danas je:
Železnica do septembra broji višak
Datum 17/03/2015 18:17  Autor medja  Hitova 2055  Jezik Global
 Broj viška radnika u Železnicama Srbije znaÄe se u septembru, kada bude završena studija reformi u tom preduzeÄu.
Foto: Beta/AP

 U Ministarstvu graÄevinarstva, saobraÄaja i infrastrukture su naveli da se studija, koja Äe definisati kako Äe se reforme odvijati u naredne tri godine, radi u saradnji sa Delegacijom EU i Svetskom bankom kao konsultantom.

"Studija Äe biti završena u septembru i sadržaÄe i procenu viška zaposlenih u Železnicama Srbije. To znaÄi da Äe se viškovi zaposlenih rešavati sistemski, a ne preko noÄi i da s time ne treba licitirati", rekli su u Ministarstvu. 
Železnice Srbije zapošljavaju 18.000 ljudi i zajedno s Putevima Srbije i Elektroprivredom Srbije je meÄu javnim preduzeÄima koja moraju da se reorganizuju i finansijski restrukturiraju prema aranžmanu sa MeÄunarodnim monetarnim fondom. 

Ministarstvo je istaklo i da je reforma Železnica Srbije uspešno krenula i da Äe prvi korak u 2015. biti da se se ta firma podeli na Äetiri dela i da ti delovi kao zasebne firme poÄnu da rade 1. jula.
Železnice Srbije biÄe transformisane u Äetiri firme - Železnice Srbije akcionarsko drušvo, Prevoz putnika, Prevoz robe i Infrastruktura. 

Po programu sa MeÄunarodnim monetarnim fondom Srbija se obavezala da u 2015. smanji troškove poslovanja Železnica Srbije i u skladu sa tim subvencija za to javno preduzeÄe u obimu od oko 0,05 odsto BDP-a. 

Srbija je u Memorandumu o finansijskim i ekonomskim politikama dogovorenim sa MMF obavezala da Äe restrukturiranje Železnica Srbije biÄe usredreÄeno na racionalizaciju broja zaposlenih, optimizaciju mreže i prodaju viška imovine. 

Svetska banka je najavila i da Äe ove godine razmotriti odobravanje kredita od 200 miliona dolara za finansijsko restrukturiranje Železnica Srbije, Puteva Srbije i EPS.
Pored podele na Äetiri firme, predviÄeno je i da novo preduzeÄe za prevoz robe ne dobija državne subvencije i od januara 2018. poÄne da funkcioniše na potupuno komercijalnim osnovama. U Memorandumu se navodi i da Äe radi podsticanja tržišne konkurencije, do kraja decembra 2015. biti uvedena naknada za korišÄenje železniÄke infrastrukure.

Nema komentara.